آذربایجان غربی

ارومیه
آدرس:
اورميه.كيلومتر 7 جاده مهاباد 500 متر بعد از بريدگي دوم .روبروي تالار اروس داخل سردخانه سرماساز
تلفن:
0441-58306482