خراسان شمالی

بجنورد
آدرس:
بجنورد - كيلومتر 3 جاده تهران ، شهرك صنعتي ، صنعت 1 ، نبش ميلان اول سمت راست ، انبار شركت پخش سراسري ايران
تلفن:
0584-2310953