مرکزی

اراك
آدرس:
اراك جاده تهران بعد از سه راه خمين ، روبروي خ هواشناسي (شهرك صنعتي قطب) نبش كوچه 10 انبار شركت پخش سراسري ايران
تلفن:
0863-4134152-3
ساوه
آدرس:
شهرك صنعتي كاوه - ميدان صنعت - شركت سالمين - انبار شركت پخش سراسري ايران
تلفن:
08642341377 - 08642341379 - 08642341397