کشت و صنعت آذربايجان

     در سال 1388 در منطقه جعرافيايي به وسعت 2300 هكتار زمين زراعي نسبت به توليد محصولات گوجه فرنگي از جمله رب گوجه فرنگي- گوجه فرنگي پوست كنده- گوجه فرنگي خرد شده در شهرستان شبستر واقع در 50 كيلومتري تبريز در محل دشت تبريز احداث گرديد. براي فرآوري محصولات فوق از ماشين آلات مدرن و تمام اتوماتيك ساخت كشور سيستم هاي شستشوي مدرن و بسته بندي آنپكت + كن و ظروف فلزي اقدام گرديد.

     ظرفيت فعلي كارخانه با 120 روز كاركرد 240000 تن گوجه فرنگي كه در توليد رب گوجه فرنگي به ميزان 60000 تن ميباشد. باتوجه به اينكه شركت از واحد R &D بسيار قوي برخوردار است، انتخاب بذر مناسب مورد نياز توسط كارشناس خبره انجام ميگيرد و در خاك منطقه با دستگاه از كودهاي طبيعي توليد شده و در گروه صنعتي در گلخانه هاي متعلق به شركت توسط نظارت واحدهاي مهندسي زراعي كاشته شده و نشاء مناسب جهت كاشت به مزارع منتقل ميگردد.

     محصول نهايي با استفاده از نيروي انساني محلي از مزارع چيده شده و جهت پروسس به كارخانه منتقل ميگردد كه در مراحل اول بعد از تعيين كيفيت محصول و مطابق با استاندارد آن تحويل گرفته شستشوي گوجه فرنگي در سه مرحله انجام ميگيرد و بعد از ورود به دستگاه مي توان با بريكس هاي متفاوت محصولات مختلف گوجه فرنگي توليد و بسته بندي نموده و به صورت 500 گرم و 1000 گرم و 5 كيلو گرم و آنپكت بسته بندي ميگردد.

     اين شركت آمادگي دارد تمام نيازمنديهاي مشتريان خود را در تمامي كشورها به صورت C &f تحويل داده و براساس نياز مشتري توليد نمايد.

     با توجه اهميت كيفيت و بسته بندي محصولات، تحويل كالا به مشتري تحت كنترل و نظارت ميباشد.

     محصولات توليدي اين شركت داراي استاندارد ملي ايران و اتحاديه اروپا ميباشد . لازم به ذكر است كنترل عمليات كشت و صنعت اين محصول با ارزش با استفاده از جديدترين تكنولوژي هاي كشاورزي و صنعت، موجب توليد بهترين رب گوجه فرنگي كشور و جهان گرديده است

      شركت اعتقاد دارد كه توليد بهترين رب گوجه فرنگي منوط به توليد بهترين گوجه فرنگي بوده تا ضمن داشتن خصوصيات فيزيكي و ظاهري مناسب از نظر باقيمانده نيترات سيتريك و همچنين بقاياي سموم شيميايي بايستي به ترتيب به حداقل ميزان (كمتر از 50 P.P.M ) و فاقد باقيمانده سموم باشد .