ارومیه

     تلفن:

     044-33488406

     آدرس:

     ارومیه بلوار بهداری نرسیده به بانک صادرات ساختمان سینا فروشگاه شیرین عسل