اردبیل 1

     تلفن:

     045-33236983

     آدرس:

     اردبیل - چهارراه امام خمینی - خیابان شیخ صفی - روبروی بانک سامان

     اردبیل 2

     تلفن:

     045-32239023

     آدرس:

     اردبیل - خیابان شریعتی - روبروی بانک مرکزی