زنجان 1

تلفن:

024-33560036

آدرس:

زنجان - کمربندی خیام جنوبی - جنب باسکول 60 تنی فجر شرکت پخش سراسری ایران

زنجان 2

تلفن:

024-33326622

آدرس:

زنجان - خیابان امام خمینی - مابین پاساژ نور و بلوار آزادی - روبه روی بانک اقتصاد نوین