قزوین 1

     تلفن:

     028-33241363

     آدرس:

     قزوین خیام جنوبی پایین تر از چهارراه شهرداری روبروی بانک اقتصاد نوین کوچه 8

     قزوین 2

     تلفن:

     028-33370958

     آدرس:

     قزوین خیابان شهید بابایی پایینتر از دانشکده فنی شهید بابایی نبش کوچه 19 رنجبر