فروشگاه سالمین

     تلفن:

     086-42342715

     آدرس:

     ساوه - شهرک صنعتی کاوه - میدان سالمین - کارخانه سالمین