تماس با ما

     دفتر مدیریت عامل
     آدرس:
     تبريز، کيلومتر35 جاده آذرشهر، شهرک صنعتي شهيد سليمي
     تلفن:
     04134328021-5
     فاکس:
     04134328020
     صندوق پستي:
     51335-1433
     ايميل:
     shirin@shirinasal.com
     کارخانه
     آدرس:
     تبريز، کيلومتر35 جاده آذرشهر، شهرک صنعتي شهيد سليمي
     تلفن:
     04134328021-5
     فاکس:
     04134328020
     صندوق پستي:
     51335-1433
     ايميل:
     info@shirinasal.com
     دفتر مرکزي
     آدرس:
     تهران خ فلسطين، مابين ميدان فلسطين و بزرگمهر ، کوچه شهيدعسگري ، شماره 4
     تلفن:
     02161053600
     فاکس:
     02166408538
     صندوق پستي:
     14155 - 4411
     ايميل:
     asal@shirinasal.com
     صدای مشتری
     آدرس:
     تهران خ فلسطين، مابين ميدان فلسطين و بزرگمهر ، کوچه شهيدعسگري ، شماره 4
     تلفن:
     021-64068
     فاکس:
     صندوق پستي:
     ايميل:
     CRM@shirinasal.com
     واحد ارتباط با مشتريان
     آدرس:
     تهران خ فلسطين، مابين ميدان فلسطين و بزرگمهر ، کوچه شهيدعسگري ، شماره 4
     تلفن:
     02161053350 - 02161053351- 02161053355 - 02161053356
     فاکس:
     02166499032
     صندوق پستي:
     ايميل:
     CRM@shirinasal.com
     واحد فروش
     آدرس:
     تبريز، کيلومتر35 جاده آذرشهر، شهرک صنعتي شهيد سليمي
     تلفن:
     04134328030
     فاکس:
     04134328178
     صندوق پستي:
     ايميل:
     sales@shirinasal.com
     فروشگاه و نمايشگاه مرکزي
     آدرس:
     تبريز - سه راهي وليعصر - بالاتر از پمپ بنزين
     تلفن:
     04133332076 
     فاکس:
     04133332077
     صندوق پستي:
     ايميل:
     روابط عمومی
     آدرس:
     تهران خ فلسطين، مابين ميدان فلسطين و بزرگمهر ، کوچه شهيدعسگري ، شماره 4
     تلفن:
     02161053112 
     فاکس:
     02166485365
     صندوق پستي:
     ايميل:
     crm@shirinasal.com
     واحد صادرات
     آدرس:
     تهران خ فلسطين، مابين ميدان فلسطين و بزرگمهر ، کوچه شهيدعسگري ، شماره 4
     تلفن:
     02161053287
     فاکس:
     02166476154
     صندوق پستي:
     ايميل:
     export@shirinasal.com