شرکت های زیرمجموعه

     شيرين عسل

     آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، کیلومتر 35 جاده آذرشهر، شهرک صنعتی شهید سلیمی
     تلفن: +984134328021 - 5
     فاکس: +984134328020
     صندوق پستی: 51335-1433
     وب سایت: www.shirinasal.com
     پست الکترونیکی: shirin@shirinasal.com

     شیرین عسل 5

     آدرس: تبریز، کیلومتر 35 جاده آذرشهر، شهرک صنعتی شهید سلیمی
     تلفن: +984134328400 , +984134328397
     فاکس: +984134328397
     صندوق پستی: 51335-1433
     وب سایت: www.fdrcacao.com
     پست الکترونیکی: Info@fdrcacao.com

     شیرین عسل 3

     آدرس: تبریز، کیلومتر 35 جاده آذرشهر، شهرک صنعتی شهید سلیمی
     تلفن: +984134328622 - 4 , +984134329339
     فاکس: +984134328621
     صندوق پستی: 51335-1433
     وب سایت: www.sepehrazar.com
     پست الکترونیکی: sepehr@shirinasal.com

     چاپ آذرسان

     آدرس: تبریز، کیلومتر 35 جاده آذرشهر، بالاتر از شهرک صنعتی شهید سلیمی، نرسیده به دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
     تلفن: +984134327304 - 9
     فاکس: +984134327310
     صندوق پستی: 51845419
     وب سایت: www.azarsunprint.com
     پست الکترونیکی: azarsun@shirinasal.com

     انصار کارتن

     آدرس: جاده تبریز آذرشهر، 2 کیلومتر پس از شهرک شهید سلیمی 
     تلفن: +984134326540 - 4
     فاکس: +984134324424 - 5
     صندوق پستی: 51335-1433
     وب سایت: www.ansarcarton.com
     پست الکترونیکی: info@ansarcarton.com

     دانشگاه شيرين عسل

     آدرس: تبریز ، کیلومتر 35 جاده آذرشهر ، شهرک صنعتی شهید سلیمی
     تلفن: +984134328838 - 41
     فاکس: +984134328842
     صندوق پستی:
     وب سایت: www.uast-sha.ir
     پست الکترونیکی: management@uast-sha.ir

     شیرین عسل 2

     آدرس: شبستر، جاده دیزج خلیل
     تلفن: +984142458516-19
     فاکس: +984142458383
     صندوق پستی: 53815-163
     وب سایت: www.shirinasal.com
     پست الکترونیکی: info@shirinasal.com

     شهد سهند

     آدرس: مراغه - بلوار شهید درخشی جنب دانشگاه آزاد اسلامی پلاک: 129 
     تلفن: +984137452226-8
     فاکس: +984137450280
     صندوق پستی:
     وب سایت: www.shahdesahand.com
     پست الکترونیکی: info@shahdesahand.com

     شيرين عسل سبلان

     آدرس: اردبیل، کیلومتر 9 جاده آبی بیگلو، شرکت شیرین عسل سبلان
     تلفن: +984533914623-27
     فاکس:
     صندوق پستی:
     وب سایت: www.shirinasalsabalan.com
     پست الکترونیکی: info@shirinasalsabalan.com

     آسياپک آذر

     آدرس: تبریز 35 کیلومتری جاده آذرشهر- شهرک صنعتی شهید سلیمی- 45 متری اول شرکت آسیاپک
     تلفن: +984134328496 - 7 , +984134328477
     فاکس: +984134328229
     صندوق پستی:
     وب سایت: www.asiapackazar.com
     پست الکترونیکی: asiapack@shirinasal.com

     سالمین

     آدرس: ساوه- بلوار اصلي شهر صنعتي كاوه -ميدان صنعت
     تلفن: +988642343611-15
     فاکس: +988642342001
     صندوق پستی:
     وب سایت:
     پست الکترونیکی:  

     همسایه آریا

     آدرس: تهران خیابان فلسطین - پایین تر از میدان فلسطین - کوچه عسگری پلاک 2
     تلفن: +982166957626
     فاکس: +982166957626
     صندوق پستی:
     وب سایت: www.hamsayeharia.com
     پست الکترونیکی: info@hamsayeharia.com 

     شركت شبكه تجارت ايكاد

     آدرس: تهران خیابان فلسطین - پایین تر از میدان فلسطین - کوچه عسگری پلاک 4 – طبقه 4
     تلفن: +982166482540-1
     فاکس: +982166466269
     صندوق پستی: 1416963375
     وب سایت:
     پست الکترونیکی:  

     صنایع بسته بندی خوزستان (کارتن اهواز)

     آدرس: اهواز ، کیلومتر 17 جاده شوشتر
     تلفن:             +986136552800-4
     فاکس: +986136552805
     صندوق پستی:
     وب سایت:
     پست الکترونیکی:  

     پخش سراسری ایران

     آدرس: تهران خیابان فلسطین - پایین تر از میدان فلسطین - کوچه عسگری پلاک 4 
     تلفن: +982166463370
     فاکس: +982166406895
     صندوق پستی: 1416963375
     وب سایت: www.psiran.co.ir
     پست الکترونیکی: info@psiran.net 

     شرکت دامپروری آذربایجان خاوری

     آدرس: شبستر، جاده دیزج خلیل
     تلفن: +984142458516-19
     فاکس: +984142458383
     صندوق پستی: 53815-163
     وب سایت: www.shirinasal.com
     پست الکترونیکی: info@shirinasal.com