سمنان1

     تلفن:

     023-33363613

     آدرس:

     سمنان ، میدان امام خمینی ، جنب بانک کشاورزی،فروشگاه شیرین عسل

     سمنان 2

     تلفن:

     023-33336496

     آدرس:

     سمنان ،بلوار 17شهریور،روبروی خیابان بهار، مجتمع 6طبقه ،فروشگاه شیرین عسل

     شاهرود

     تلفن:

     023-32247917

     آدرس:

     شاهرود، خیابان فردوسی ،روبروی ساعت گل ،جنب دنیای پارچه،فروشگاه شیرین عسل