تماس با ما

دفتر مدیریت عامل
آدرس:
تبريز، کيلومتر35 جاده آذرشهر، شهرک صنعتي شهيد سليمي
تلفن:
04134328021-5
فاکس:
04134328020
صندوق پستي:
51335-1433
ايميل:
shirin@shirinasal.com
کارخانه
آدرس:
تبريز، کيلومتر35 جاده آذرشهر، شهرک صنعتي شهيد سليمي
تلفن:
04134328021-5
فاکس:
04134328020
صندوق پستي:
51335-1433
ايميل:
info@shirinasal.com
دفتر مرکزي
آدرس:
تهران خ فلسطين، مابين ميدان فلسطين و بزرگمهر ، کوچه شهيدعسگري ، شماره 4
تلفن:
02166463411-02166463370
فاکس:
02166408538
صندوق پستي:
14155 - 4411
ايميل:
asal@shirinasal.com
واحد ارتباط با مشتريان
آدرس:
تهران خ فلسطين، مابين ميدان فلسطين و بزرگمهر ، کوچه شهيدعسگري ، شماره 4
تلفن:
02166954149 - 02161053351 - 02161053355
فاکس:
02166499032
صندوق پستي:
ايميل:
CRM@shirinasal.com
فروش
آدرس:
تبريز، کيلومتر35 جاده آذرشهر، شهرک صنعتي شهيد سليمي
تلفن:
04134328030
فاکس:
04134329431
صندوق پستي:
ايميل:
sales@shirinasal.com
فروشگاه و نمايشگاه مرکزي
آدرس:
تبريز - سه راهي وليعصر - بالاتر از پمپ بنزين
تلفن:
04133332076 
فاکس:
04133332077
صندوق پستي:
ايميل:
kaviani@shirinasal.com
روابط عمومی
آدرس:
تهران خ فلسطين، مابين ميدان فلسطين و بزرگمهر ، کوچه شهيدعسگري ، شماره 4
تلفن:
02161053121 
فاکس:
02166485365
صندوق پستي:
ايميل:
pr@shirinasal.com