شرکت های زیرمجموعه

شيرين عسل

آدرس: تبریز ، کیلومتر 35 جاده آذرشهر ، شهرک صنعتی شهید سلیمی
تلفن: +984134328021 - 5
فاکس: +984134328020
صندوق پستی: 51335-1433
وب سایت: www.shirinasal.com
پست الکترونیکی: shirin@shirinasal.com

فرآوري

آدرس: تبریز ، کیلومتر 35 جاده آذرشهر ، شهرک صنعتی شهید سلیمی
تلفن: +984134328400 , +984134328397
فاکس: +984134328397
صندوق پستی: 51335-1433
وب سایت: www.fdrcacao.com
پست الکترونیکی: Info@fdrcacao.com

سپهر آذربايجان

آدرس: تبریز ، کیلومتر 35 جاده آذرشهر ، شهرک صنعتی شهید سلیمی
تلفن: +984134328622 - 4 , +984134329339
فاکس: +984134328621
صندوق پستی: 51335-1433
وب سایت: www.sepehrazar.com
پست الکترونیکی: sepehr@shirinasal.com

چاپ آذرسان

آدرس: آذربایجان شرقی ـ تبریز ـ کیلومتر 35 جاده آذرشهر ـ بالاتر از شهرک صنعتی شهید سلیمی ـ نرسیده به دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
تلفن: +984134327304 - 9
فاکس: +984134327310
صندوق پستی: 51845419
وب سایت: www.azarsunprint.com
پست الکترونیکی: azarsun@shirinasal.com

انصار کارتن

آدرس: 2 کیلومتر پس از شهرک شهید سلیمی جاده تبریز آذرشهر
تلفن: +984134326540 - 4
فاکس: +984134324424 - 5
صندوق پستی: 51335-1433
وب سایت: www.ansarcarton.com
پست الکترونیکی: info@ansarcarton.com

دانشگاه شيرين عسل

آدرس: تبریز ، کیلومتر 35 جاده آذرشهر ، شهرک صنعتی شهید سلیمی
تلفن: +984134328838 - 41
فاکس: +984134328842
صندوق پستی:
وب سایت: www.uast-sha.ir
پست الکترونیکی: management@uast-sha.ir

کشت و صنعت آذربايجان

آدرس: شبستر جاده دیزج خلیل
تلفن: +984142458516-19
فاکس: +984142458383
صندوق پستی: 53815-163
وب سایت: www.ksazar.com
پست الکترونیکی: info@eazagroind.com

شهد سهند

آدرس: مراغه - بلوار شهید درخشی جنب دانشگاه آزاد اسلامی پلاک: 129 
تلفن: +984137452226-8
فاکس: +984137450280
صندوق پستی:
وب سایت: www.shahdesahand.com
پست الکترونیکی: info@shahdesahand.com

شيرين عسل سبلان

آدرس: اردبیل – کیلومتر 9 جاده آبی بیگلو – شرکت شیرین عسل سبلان
تلفن: +984533914623-27
فاکس:
صندوق پستی:
وب سایت: www.shirinasalsabalan.com
پست الکترونیکی: info@shirinasalsabalan.com

آسياپک آذر

آدرس: تبریز 35 کیلومتری جاده آذرشهر- شهرک صنعتی شهید سلیمی- 45 متری اول شرکت آسیاپک
تلفن: +984134328496 - 7 , +984134328477
فاکس: +984134328229
صندوق پستی:
وب سایت: www.asiapackazar.com
پست الکترونیکی: asiapack@shirinasal.com

سالمین

آدرس: ساوه- بلوار اصلي شهر صنعتي كاوه -ميدان صنعت
تلفن: +988642343611-15
فاکس: +988642342001
صندوق پستی:
وب سایت:
پست الکترونیکی:  

همسایه آریا

آدرس: تهران خیابان فلسطین - پایین تر از میدان فلسطین - کوچه عسگری پلاک 2
تلفن: +982166957626
فاکس: +982166957626
صندوق پستی:
وب سایت: www.hamsayeharia.com
پست الکترونیکی: info@hamsayeharia.com 

شركت شبكه تجارت ايكاد

آدرس: تهران خیابان فلسطین - پایین تر از میدان فلسطین - کوچه عسگری پلاک 4 – طبقه 4
تلفن: +982166482540-1
فاکس: +982166466269
صندوق پستی: 1416963375
وب سایت:
پست الکترونیکی:  

صنایع بسته بندی خوزستان (کارتن اهواز)

آدرس: اهواز ، کیلومتر 17 جاده شوشتر
تلفن:             +986136552800-4
فاکس: +986136552805
صندوق پستی:
وب سایت:
پست الکترونیکی:  

پخش سراسری ایران

آدرس: تهران خیابان فلسطین - پایین تر از میدان فلسطین - کوچه عسگری پلاک 4 
تلفن: +982166463370
فاکس: +982166406895
صندوق پستی: 1416963375
وب سایت: www.psiran.co.ir
پست الکترونیکی: info@psiran.net